BIOSATIVA


země pro zemi


BIOSATIVA OS2122

BIO-AgrarReiniger


EN


BIOSATIVA OS AgrarReiniger 2122 – Agricultural highly concentrated cleaner
The newly developed cleaner for agriculture and industry

• tolerate microbes
• dermatologically safe
• it is not toxic to humans, animals and raw materials in organic farming
• does not contain harmful substances and wastes
• does not attack paints, metals and plastics
• is fully biodegradable within 10 days
• not hazardous for water in the ground WGK 1 (as a precaution)
• nonflammable
BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger is highly concentrated cleaner farm. It is the first time appeared on the market means that opens thanks to its unique properties compared to conventional surfactants, entirely new perspectives for the use of bioactive cleaning products and practices. Using BIOSATIVA Agrar Reiniger you are able to dispose of high contamination and severe pollution that are otherwise very difficult to remove.
Active ingredients BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger are hempseed oil, and yeast, and owes its cleaning power very low surface tension of 18-23 mN / m, which allows to deal with strong emulsification impurities. Comparable results can only be achieved with highly toxic substances. What does it mean? Substances with different surface tension, such as oil and water, do not link. Specific environmental profile BIOSATIVA AgrarReiniger OS 2122 is that they are not used any fatty acid chlorides of a certain length, but here a mixture of hemp oil and extracts from yeast. This results in a good and rapid biodegradability and high compatibility microbes.
BIOSATIVA AgrarReiniger OS 2122 is ideal for professional cleaning workspaces in agriculture and industry. Removes all synthetic, organic and mineral oils as well as animal and vegetable fats. It is also suitable for the removal of soot, dust from brake systems, cleaning machine parts and equipment, employees, stables, farms, greenhouses, space for animals etc .. BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger has a long term effect, degrease and clean thanks to its natural basis of vegetable materials . It has excellent cleaning results.

Application:
Diluted with water in a ratio of 1:20 to 1: 100!
BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger Shake before use and dilute it in the places that have to be cleaned. Use a brush to spread a mop or high-pressure devices and flush. BIOSATIVA AgrarReiniger OS 2122 can be used for all types of cleaning systems and can use high pressures and temperature ranges. The cleaning effect is increased using warm or hot water. With regular use, the economic contribution is significantly reduced. BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger is economic benefit.
TIPS for safe handling
If used properly, no need for any special precautions. After cleaning, rinse items with water. For the purposes of the LMBG is BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger safe (tested at the Institut Fresenius in 2001) and is suitable for use in the food industry! Please make sure it is not mixed with other cleaning products, because of its efficiency greatly reduced. The application temperature is within + 1 ° Celsius. Ingredients: yeast, vegetable oil condensate (semi polymeric surfactants).

DE 

BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger – hochkonzentrierter landwirtschaftlicher Reiniger
Neu entwickelter Reiniger für Landwirtschaft und Industrie
• toleriert Mikroben
• ist dermatologisch unbedenklich
• Nicht toxisch für Menschen, Tiere und Rohstoffe im ökologischen Landbau
• Es enthält keine schädlichen Stoffe und Abfälle
• greift Farben, Metalle und Kunststoffe nicht an
• ist innerhalb von 10 Tagen vollständig biologisch abbaubar
• nicht wassergefährdend in WGK 1 (zur Vorbeugung)
• nicht brennbar
Es ist das erste Mal auf dem Markt Mittel erschien, das dank seiner einzigartigen Eigenschaften im Vergleich zu herkömmlichen Tensiden, völlig neue Perspektiven für die Verwendung von biologisch aktiven Reinigungsmitteln und Praktiken eröffnet. Mit BIOSATIVA Agrar-Reiniger Sie sind in der Lage mit hohen Verschmutzung und starken Verschmutzung zu beseitigen, die sonst sehr schwer zu entfernen ist.
Wirkstoffe BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger sind Hanföl und Hefe, und verdankt seine Reinigungskraft der sehr niedrigen Oberflächenspannung von 18-23 mN / m, die mit starken Emulgieren Verunreinigungen behandeln können. Vergleichbare Ergebnisse können nur mit hochgiftigen Substanzen erzielt werden. Was heißt das?Mischen Sie keine Substanzen mit unterschiedlichen Oberflächenspannungen wie Öl und Wasser. Spezifische Umweltprofile BIOSATIVA AgrarReiniger O 2122 ist, dass sie kein Fettsäurechloride einer bestimmten Länge verwendet werden, aber hier eine Mischung aus Hanföl und Extrakte aus Hefe. Dies führt zu einer guten und schnellen biologischen Abbaubarkeit und einer hohen Mikrobenverträglichkeit.
BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger ist ideal für die professionelle Reinigung von Arbeitsbereichen in Landwirtschaft und Industrie. Entfernt alle synthetischen, organischen und mineralischen Öle sowie tierische und pflanzliche Fette. Es ist auch geeignet für die Entfernung von Ruß, Staub von Bremssystemen, Maschinenteile und Ausrüstung Reinigung, Mitarbeitern, Ställen, Höfen, Gewächshäuser, Ställen für Tiere, etc .. BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger wirkt nachhaltig, entfettete und gereinigt aufgrund seiner natürlichen Zutaten aus pflanzlichen Rohstoffen Es hat ausgezeichnete Reinigungsergebnisse.

Anwendungen:
Mit Wasser im Verhältnis 1:20 bis 1: 100 verdünnt!
BIOSATIVA OS 2122 Vor Gebrauch den AgraReiniger schütteln und direkt an den zu reinigenden Stellen verdünnen. Bürstenwischer oder Hochdruckgerät bei der Anwendung auftragen und spülen. BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger kann für alle Arten von Reinigungssystemen verwendet werden und es können hohe Drücke und Temperaturbereiche verwendet werden. Der Reinigungseffekt steigt mit heißem oder heißem Wasser. Bei regelmäßiger Nutzung wird die wirtschaftliche Einlage deutlich reduziert. BIOSATIVA OS 2122 AgrarReiniger ist ein wirtschaftlicher Vorteil.
TIPPS für den sicheren Umgang
Bei korrekter Anwendung sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.Nach dem Reinigen gründlich mit Wasser spülen. Für die Zwecke des LMBG ist BIOSATIVA O 2122 AgrarReiniger sicher (durch das Institut Fresenius in 2001 getestet) und ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet! Bitte stellen Sie sicher, dass es nicht mit anderen Reinigungsmitteln gemischt wird, da seine Wirksamkeit stark reduziert wird. Die Anwendungstemperatur beträgt bis zu + 1 ° Celsius. Zusammensetzung: Hefe, Pflanzenölkondensat (halbpolymeres Tensid).

CZ

BIOSATIVA je bioaktivní vodou ředitelný čistič, který rozpouští skvrny způsobené tuky a oleji a zajišťuje jejich úplný biologický rozklad. Obsahuje inovativní povrchově aktivní látky, které mají obrovskou čisticí sílu.

V případě řešení problémů s čištením kontaminovaných vod i ploch od ropných látek je velice problematické použití standardních prostředků (jsou z převážné většiny toxické, jedovaté nebo velice nebezpečné). Vetšina z nich na sebe naváže ropné látky a tato směs následně klesá na dno („Sejde z očí, sejde z mysli“). Navíc znečištění olejovými skvrnami způsobuje pokles obsahu kyslíku ve vodě, pričemž dojde k postupnému udušení organismu v zasažené oblasti. Prostředek BIOSATIVA je netoxický a neškodný pro ryby, řasy a živočichy obecně. Lze použít na čištění vodních staveb, trupů lodí i kontaminovaných zvířat. BIOSATIVA oleje ekologicky rozkládá a umožňuje tak přirozené proudění kyslíku.
BIOSATIVA zachraňuje život.

Patentované složení.
100% biologicky odbouratelný.
Vyrobeno z přírodních surovin.
Šetrný k pokožce, NETOXICKÝ pro zvířata a rostliny.
Vítěz prestižního evropského ocenění Green Apple Award.
Prezentovaný ekologickým hnutím v UK.

Více o BIOSATIVĚ
.
Neznečišťuje vodu a není škodlivý pro vodní živočichy a rostliny.
Nepředstavuje nebezpečí pro jakékoliv organismy.
Nekorozivní, nepoškozuje barvy, plasty ani jiné materiály.
Šetrný k pokožce.
Absolutně biologicky odbouratelný prostředek během několika dní a je netoxický pro životní prostředí, člověka i zvířata.
Obsahuje přísady z ekologicky kontrolovaného zemědělství.

BIOSATIVA je vhodná pro…
Velkokapacitní kuchyně, stánky s občerstvením, pekárny, catering, hotely, prádelny apod.
Průmysl, dílny, nástrojárny, opravny, výrobní linky a sklady, čerpací stanice, mytí nádrží apod.
Enviromentální použití, pro čištění stavenišť, nádraží, letištních ploch a silnic, zemědělských dvorů apod.
Neutralizace olejového zápachu.
Čističky odpadních vod, kanalizace, vodovody.
Sanace půd a sanace zemědělské půdy.


BBMPi a.s. je výhradní zástupce pro Biosativa®