ZELENÁ CESTA firmy BIO BEE MAGIC POWDER i a.s.


The World Leader In Industrial BIO Cleaning Products…


Zdravíme Vás a vítejte na naší straně.

BBMPi a.s. je inovativní firma s novými BIO produkty,
které přináší do našeho, ale i do Vašeho života vše, co naší planetu v budoucnosti podpoří k lepší existenci a regeneraci.

Všechny BIO produkty BBMPi a.s. jsou pro naši planetu, zvířata a lidi opravdu a prokazatelně zcela neškodné, a naopak podporují v maximální míře všechny živé procesy našeho soužití. Podporují zdraví, jakož i úspěchy těch, kteří s těmito produkty pracují.

Věřím, že i pro Vás bude přijatelnější tvorba světa bez odpadu, než život na skládce.

Vaše BBMPi a.s.


Grüße und Willkommen auf unsere Seite.

BBMPi AG  ist ein innovatives Unternehmen mit neuen BIO-Produkten, welche bringen in unsere aber auch in euere Leben alles, was unserem Planeten in der Zukunft eine bessere Existenz und die Regeneration ermöglicht.

Alle BIO-Produkte BBMPi AG sind für den Planeten, Tiere und Menschen nachweislich völlig harmlos, in gegenteil, sie unterstützen in größtmöglichen Umfang alle lebenden Prozesse unserer Koexistenz. Sie unterstüzen Gesundheit, sowie die Leistungserfolge derer, die mit diesen Produkten arbeiten.

Ich glaube, dass für Sie die Schaffung einer Welt ohne Abfall akzeptabler ist, als das Leben auf einer Mülldeponie.

Ihre BBMPi AG


Greetings and welcome to our site.

BBMPi  Inc. is an innovative company with unique BIO products, which are bringing different experiences to our daily lives especially those allowing for our planet to regenerate.

All BIO products BBMPi  Inc. are proven to be harmless to our planet, to animals, and especially to humans; because they support the harmonious processes of our coexistence. They support health and the performance of those who work with these products.

I believe that it will be more acceptable for you to create a waste-free world, than living in a landfill.

Your BBMPi Inc.země pro zemi


BBMPi a.s.
výrobci: BBMPi a.s., EUROHEMICAL d.o.o, IF-HOLDING GmbH,
HAGENUK Technologie AG
patentovaná technologie
statutární ředitel/CEO: Ing.Roman Barfusz
DE,EN,CZ,RU,SR,TÜ

IČO: 04332423